Els dos objectius bàsics són trobar aquelles persones que tenen Altes Capacitats i descobrir què són aquestes per cadascú de nosaltres, i d'altra banda explicar a la societat què són i com som nosaltres.