Per formar part de l'associació, els estatuts determinen els següents requisits:

1. Cal que siguis major d’edat.

2. Cal demostrar Altes Capacitats Intel·lectuals mitjançant un informe psicològic certificat per un psicòleg col·legiat que acrediti una de les següents condicions:

a) Una puntuació igual o superior al 98% de la població general en una prova acreditada de quocient intel·lectual.

b) Un perfil cognitiu constituït per les diferents aptituds primàries de la intel·ligència que mostri l’existència d’altes capacitats de tipus Superdotació o Talent (talent simple, múltiple, complex o conglomerat).

Aquest informe haurà de ser ratificat pel psicòleg col·laborador de l’associació.

La quota anual és GRATUÏTA 

Al formulari d'inscripció ens has d'enviar adjunt el teu informe, que rebrà només el psicòleg associat i serà tractat de forma confidencial.

Quan el psicòleg ratifiqui el teu informe rebràs la benvinguda a l'associació i tota la informació que necessites per accedir a la zona de socis.

Formulari d'inscripció